Vol 1/2021

Język

Agnieszka Rzepkowska
Polish-English LSP Dictionaries in Translation Work: Labour-Law Terminology from the Polish Labour Code in Terminographic and Translation Practice

Andrii Galaidin
A Genre Analysis of Research Article Abstracts in Linguistics and Engineering: a Cross Disciplinary Study Based on a Contrastive Analysis of Micro Structures

Alicja Cuper, Małgorzata Cuper-Ferrigno
A Few Remarks on Prototype Theory in Cognitive Linguistics

Elżbieta Pieniążek-Niemczuk
Enhancing Politicians’ Persuasiveness: Some Remarks on the Importance of Rhetorical Figures of Repetition in Political Discourse

Iryna Biskub
Mental Imagery in Bertrand Russell’s Nobel Lecture “What Desires Are Politically Important?”

Magdalena Bojar
Teaching English in preschool age – selection of methods and techniques

Tomasz Zygmunt
Language and Culture Interconnectedness

Kultura

Andrew Breeze
Irish Bards in Shakespeare’s Richard III and As You Like it

Malina Załużna-Łuczkiewicz
A brief overview of literary Darwinism and a Darwinian perspective on The Road by Cormac McCarthy

Monika Grygiel
Vladimir Nabokov – purysta językowy

Fr. Antonius Alex Lesomar
Ethics: a Guide for Science

Ludmiła Zofia Szczecina
Modernism, Mysticism and the Pursuit of Freedom – Bringing the initial instinct of the Modernists to its fulfilment in the model of the Christian mystic

Rafał Zygmunt
From Eastern European Rooted Immigrant Circle to the Mainstream of American Culture – an Alfred Kazin’s Transition

Dzintra Iliško, Jelena Badjanova, Michal Šimane
Translocational Positionality of Returnee Migrants: The New Normal

Jolanta Karbowniczek
Kultura a rodzaje zagrożeń społecznych występujących w wybranej grupie badawczej w środowisku wiejskim – raport z badań

Urszula Ordon
Mężczyzna w edukacji przedszkolnej: prolegomena do badań w Polsce

Siebren Miedema
No Sinecure Acting as Public Intellectual in Education

Polityka

Iwona Koza
Aspekty funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie Polski Wschodniej

Magdalena Kawa
Rola organizacji międzynarodowych w zachowaniu pamięci o Holokauście: Przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych

Iryna Kiyanka, Levytska Nadiya
Populism and fascism in Europe: case of Romania

Nina Rzhevska
Effective Models of Reintegration for De-occupied Territories

Liubomyr Skochylias, Jurij Hajduk
Analiza lingwistyczna komunikacji wyborczej Partii Sługa Narodu w czasie wyborów samorządowych we Lwowie w 2020