Vol 1/2017

Język

Tomasz Zygmunt
Language in Discourse

Iryna Biskub
Cognitive, Social and Communicative Levels of Discourse Analysis: The Case of Critical Discourse Study

Larysa Makaruk
Multimodal literacy, and the spectrum of communicative possibilities furnished by non-verbal devices

Malina Załużna-Łuczkiewicz
Secrets and silences – finding a voice to speak the unspeakable in Elizabeth Strout’s My Name is Lucy Barton

Anna Danylchuk
E-petitions: New Ukrainian Experience in E-Democratic Communication. General Overview of the New Norms and Procedures of the Communicative Reform in Ukraine

Magdalena Bojar
Rozwijanie umiejętności językowych ucznia w zakresie pracy z tekstem, nauczania słownictwa i konwersacji z wykorzystaniem praktycznych technik

Kultura

Jan Kłos
Sand and Sea – Unstable Foundations for Education

Jan P. Hudzik
Refugees and the Philosophical Debate in Germany

Ks. Jacek Lewicki
Idea godności osoby ludzkiej w XX wieku

Olga Osadczy
Tereny Rusi południowo-zachodniej miejscem spotkania chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu: przyczynek do tradycji tolerancji religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej

Dorota Górnik
Amerykański Sen oczami Henryka Sienkiewicza

Polityka

Waldemar Bulira
Filozof na wygnaniu. Uwagi wokół emigracyjnej twórczości Györgya Márkusa

Tomasz Stępniewski
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie konfliktu zbrojnego na Ukrainie i Brexitu

Rafał Zygmunt
Amerykańska myśl polityczno-prawna od okresu kolonialnego do czasów rewolucji amerykańskiej

Recenzje

Kenshi Fukumoto
A Review on the Film „Wołyń” of Wojciech Smarzowski: On the Contemporary Relationship between Poland and Ukraine in Memory Politics