Vol 1/2019

Język

Klaudia Bednárová-Gibová
An Integrated Approach to Teaching Literature in Higher Education for Translation Studies Trainees

Magdalena Bojar
Maintaining Linguistic Interaction through Pair Work and Group Work

Alicja Cuper, Małgorzata Cuper-Ferrigno
Some Remarks on Idioms and Idiomatic Translation

Alfredo Abdel Jacobo Vázquez
Visible Learning to Enhance Learner’s Participation: an intervention for undergraduate students

Agnieszka Ziarkowska-Robak
Event Structure: Setting Parameters on Idiomatic Expressions

Kultura

Iryna Biskub, Anna Danylchuk
European Identity: values, cultures and languages. General Overview of the European Identity Study and its Connection to the Study of Languages

Magdalena Kawa
Przez ruiny i zgliszcza. Społeczne i kulturowe zmiany powojennej rzeczywistości widziane oczyma Mordechaja Canina

Iwona Koza
Edukacja i szkolenia – przegląd europejskich problemów

Александр Глотов
Жизненные ценности в контексте литературного процесса

Polityka

Rafał Zygmunt
Charakterystyka pryncypiów i głównych założeń myśli politycznej i prawnej Thomasa Jeffersona

Dorota Górnik
A Blithe Spirit’ in Hard Times – Hugh Gibson’s Role in the Establishment of Diplomatic Relations between Poland and America

Andrzej Gil
Od radzieckiego imperium do chińskiej strefy wpływów. Azja Środkowa po 1991 roku

Andrzej Wawryniuk
Przynależność polityczna Chełmszczyzny. Fakty i mity

Agnieszka Magdalena Zaręba
Efektywność polskiej demokracji bezpośredniej na poziomie lokalnym. Przypadek miasta Olsztyn

Marianna Gladysh
Baltic-Black Sea Region in the European Security System – Ukraine’s and Russia’s Interests

Nataliya Antonyuk, Oksana Krayevska
Regional Policy of Ukraine in the Framework of the EU-Ukraine Cooperation

Jurij Hajduk
Instrumentalizacja ukraińskiego dyskursu dookoła pamięci historycznej

Светлана Матвиенкив
Суть и проблемы формирования государственной информационной политики современной Украины

Светлана Була
Коммуникативное взаимодействие местной власти и общественности в г. Львове

Оксана Шурко
Детерминанты электорального поведения граждан Украины

Recenzje

Tomasz Zygmunt
A Review of „Selected Chapters in English Lexicology, Part I: Lexical Semantics and Lexicography” by Klaudia Bednarova-Gibova