Vol 1/2020

Język

Alicja Cuper
Some Facts on Homonymy in Polish

Vladislav Hrežo
Exploring Phraseology in EU Legal Discourse

Konrad Klimkowski
Media reporting on coronavirus as a terminology forge: implications for translators and interpreters

Iryna Losyeva
Structural and semantic approach to the study of political debate

Oksana Rohach, Yuliia Rogach 
Pictogram and Ideograms as the Main Means of Multimodality (on the basis of the Australian newspapers)

Magdalena Bojar
The Communicative Language Teaching approach in teaching English conversation. Theoretical background and practice

Kultura

Andriej Mielkow
Język staro-cerkiewno-słowiański w Kościele i kulturze narodów słowiańskich

Olga Osadczy
Orientalne zaśpiewy w modlitwie Kresów. Języki sakralne Ormian, Żydów, Karaimów i Tatarów

Malina Załużna-Łuczkiewicz
Grief, dogs and disillusioned writers in the modern prose elegy The Friend by Sigrid Nunez

Monika Grygiel
Vladimir Nabokov o antywartościach – popkultura, reklama, konformizm

Dorota Górnik
The Scottish diaspora in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Caitlin Mello
Polish Immigration to Chicago and the Impact on Local Society and Culture

Ludmila Zofia Szczecina
The explosion of St John Paul II’s Theology of the Body in the Catholic Church in America and its global implications for the New Evangelisation

Iryna Biskub, Anna Danylchuk
The Conception of Diversity in the EU

Polityka

Andrzej Gil
Autonomia Karelii w okresie międzywojennym jako przykład realizacji sowieckiej polityki narodowościowej i międzynarodowej

Irine Kiyanka
Aspect of Populism: Irrational, Rational Technological Measures

Magdalena Kawa
Kto ratuje jedno życie… Sprawiedliwi w debacie publicznej

Recenzje

Tomasz Zygmunt
A Review of Selected Chapters in English Lexicology, Part II: Phraseology and Word-formation by Klaudia Bednarova-Gibova and Petra Jasenska