Vol 1/2016

Język

Alicja Cuper, Małgorzata Cuper-Ferrigno
Some remarks on grammaticalization

Elina Rozvod
Lexicographical representation of the concept SUN in different types of dictionaries

Klaudia Bednárová-Gibová
Quo vadis, English? Current outlook, perspectives & visions

Tomasz Zygmunt
Deconstructing the Meaning

Vasyl Starko
Language and culture: a view from categorization studies. Question: What are paradigmatic theses in linguistics?

Malina Załużna-Łuczkiewicz
A i człowiek sam by siebie nie odróżnił, gdyby nie miał słów: o wybranych aspektach angielskiego przekładu powieści „Kamień na kamieniu’’ Wiesława Myśliwskiego

Ewelina Śmigielska
Wizualizacja w procesie nauczania – uczenia się języka obcego

Magdalena Bojar
Rola komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji, jej złożoność oraz zróżnicowanie znaczeniowe w wybranych kulturach

Kultura

Jan Kłos
The light of conscience and the power of the person: John Henry Newman revisited

Jan P. Hudzik
Od Hegla do Zielinskiego: szkic o niemieckiej filozofii mediów

Andrzej Sławomir Kowalczyk
Environmental Nonviolence in the BBC Young-Children Animation Bob the Builder: Bob’s Big Plan (2004)

Halyna Yefymchuk
The Conception of Arrogance in British Picture of the World

Beata Siwek
Inspiracje szekspirowskie w białoruskim dramacie współczesnym (na przykładzie twórczości Alaksieja Dudaraua)

Dorota Górnik
Powstanie i upadek prasy

Magdalena Kawa
Pamięć o żydowskich sąsiadach – recepcja młodzieży: głos w dyskusji

Viktor Zinquk
Osobennosti prekarizacii sovremennogo sociuma

Polityka

Waldemar Bulira
Totalitaryzm w świetle teorii krytycznej szkoły budapesztańskiej

Jurij Hajduk
Tożsamość narodowa w media. Nowe wyzwania i ich konsekwencje

Rafał Zygmunt
Tworzenie amerykańskiego federalizmu

Konrad Buczma
Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych a bezpieczeństwo państwa