Redakcja

Międzynarodowa Rada Naukowa

 • Beata Fałda – Przewodnicząca (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
 • Klaudia Bednarova-Gibova (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
 • Iryna Biskub (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Ukraina)
 • Serghiey Fedoniuk (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy  im. Łesi Ukrainki,  Ukraina)
 • Teresa Giedz-Topolewska (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
 • Jurij Hajduk (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
 • Jan Hudzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • Dzintra Iliško (Uniwersytet Daugavpils, Łotwa),
 • Jolanta Karbowniczek (Akademia Ignatinum w Krakowie, Polska)
 • Henryk Kardela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • Mirosława Kawecka (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
 • Jan Kłos (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
 • Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • Monika Minova (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
 • Urszula Ordon (Uniwersytet Jana Długosz, Częstochowa, Polska)
 • Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
 • Lucyna Sikorska (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
 • Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
 • Beata Kasperowicz-Stążka (Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • Nina Rzhevska (Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Ukraina)
 • Tomasz Stępniewski (Instytut Europy Środkowej, Lublin, Polska)
 • Tomasz Zygmunt  (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)


Redaktor naczelny

Tomasz Zygmunt

Sekretarz naukowy

Jurij Hajduk

Członkowie redakcji

Anna Wołoszczuk
Mariola Tiuchtiej
Caitlim Mello