Deklaracja dostępności

Informacja o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

w ramach realizacji projektu „Rozwój czasopism naukowych”
w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki
„Rozwój czasopism naukowych”, nr umowy RCN/SP/0482/2021/1

Uczelnia spełnia warunki, służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

 1. Dostępności architektonicznej:
  • zapewnienie możliwości poruszania się w obiektach, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: dostępność wind/schodołazów, szerokie korytarze, łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, trzymacze w drzwiach przeciwpożarowych, możliwość bezpiecznej ewakuacji, czytelna nawigacja wewnątrz budynków;
  • wejścia do obiektów jasno oświetlone, szerokie, bez fizycznych przeszkód;
  • brak przeszkód terenowych, dostępność oznakowanych miejsc parkingowych,
  • sale wykładowe/laboratoryjne z odpowiednią kubaturą pomieszczeń, pozwalające na swobodne poruszanie się, w tym na wózku inwalidzkim;
  • regulowane oświetlenie i nagłośnienie.
 2. Dostępność cyfrowa:
  Zapewnienie dostępności w zakresie:
  • strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, – danych teleadresowych podmiotu i linku do strony podmiotowej w BIP, – narzędzi kontaktowych (formularzy), – deklaracji dostępności, – informacji dotyczących sytuacji kryzysowej, – stosowanie zasad zawartych w WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).
 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
  • wsparcie ze strony osoby, pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności na uczelni,
  • możliwość komunikacji w innej formie, wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami (e-mail, SMS),
  • kadra Uczelni przeszkolona z obszaru pracy/komunikacji z osobami z dysfunkcjami
rozwoj_czasopism_naukowych_logo_cmyk-pdf.jpg
05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo Ministerstwo